Bülent Liçis: Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme

Bülent Liçis: Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme

Eylül 7, 2020 Röportaj 0

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma sadece çevre ile ilgili bir kavram değildir. Çevre boyutuna ilave olarak sosyal, ekonomik ve enerji boyutu sürdürülebilir kalkınmayı tamamlamaktadır. Kavramın temel dayanaklarını, çevrenin taşıma kapasitesi, kaynak kullanımında nesiller arası hakkaniyetin gözetilmesi, kalkınma ile çevrenin birlikteliği oluşturmaktadır

Sürdürülebilir kalkınma tanımı “Mevcut kendi ihtiyaçlarımız karşılanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da karşılanması ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmemesi” olarak ifade edilebilir.

Yeşil Büyüme Nedir?

Yeşil büyüme, ülkelerin değişen coğrafi ve çevresel şartlarına göre uygulanabilen, ekolojik riskleri en aza indirgeyen, çevreye zarar vermeden gelecek nesilleri düşünen bir büyüme sürecini ifade etmekte ve mevcut sistemler için yeni bir ekonomik büyüme paradigması içermektedir

İhtiyaç Duyulan Yeni Bir Yol: Yeşil Büyüme

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nden mezun olan ünlü iş insanı Bülent Liçis, sürdürülebilir kalkınmanın yetersizliğinin yeni bir yola ihtiyaç duyulmasına neden olduğunu açıklarken “Çevre ve kalkınma konusunda uygulanan pratik önlemler yetersiz hale geldiğinden yeni bir yola ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyacı karşılayan ise Yeşil Büyüme kavramıdır” dedi.

Yeşil büyümenin sürdürülebilir kalkınma uygulamasının farklı bir modeli olduğu algısının yanlış olduğunu belirten Bülent Liçis, iki kavramın birbirinden farklı olduğunu belirtti. Liçis sözlerine “Bu iki olgunun arasındaki temel fark; yeşil büyüme sürdürülebilir kalkınmanın sosyal bileşenini içermez. Yeşil büyüme, sürdürülebilir kalkınma ile karşılaştırıldığında hedeflerinde bir bozulma olduğu görülür.” diyerek devam etti.

Bülent Liçin, yeşil büyümenin sürdürülebilir kalkınma gibi birçok ülke tarafından benimsendiğini vurgularken “Ancak sürdürülebilir kalkınmanın aksine ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi çevresel zararlara ilişkin endişeleri uzun vadeli ekonomik büyümeyle dengeleyecek şekilde teşvik etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Kalkınmayı Ortaya Çıkaran Önemli Gelişmeler

Uluslararası platformlarda sürdürülebilir kalkınmayı ortaya çıkaran gelişmelerden önem derecesi yüksek olanların bazıları şu şekildedir: İnsan Çevresi Konferansı (Stockholm), 1980 Dünya Koruma Stratejisi, sürdürülebilir kalkınmanın BM Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından klasikleşen tanımının yapıldığı 1987 yılındaki Brundtland Raporu, 1992 Rio Zirvesi ve Gündem 21, 2002 Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, 2012 yılı BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio + 20) ve 2015 yılında ABD’deki BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’dir.

Yeşil Büyüme Göstergeleri Nelerdir?

OECD yeşil büyüme göstergelerini dört ana amaç etrafında toplamıştır. Bu amaçlar: düşük karbon, kaynak verimli ekonomi, doğal varlık tabanının korunması, insanların yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve uygun politika önlemlerinin uygulanması ile yeşil büyümenin sağladığı ekonomik fırsatların farkına varılmasını içermektedir.

Yapılan söyleşide Yeşil büyüme modelinin neden önemli olduğu sorusuna Bülent Liçin, “Yeşil büyüme modeli, hakkaniyet, yoksulluğun azaltılması, kaynak kullanımının azaltılması ve karar vermede ekonomik, çevresel ve sosyal meselelerin birleştirilmesi ile gerçek bir gelişimin yolunu çizecektir.” ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

https://trsondakika.com/businessnews/yesil-buyume-hakkinda-merak-edilenler-2/

Bülent Liçis Hakkında

admin:

0 Comments

düşüncelerinizi Paylaşmak İstermisiniz

Email Adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir

Bir yanıt yazın